Održan nastavak 3. sjednice Županijske skupštine

U prostorijama Doma mladih u Koprivnici, sukladno svim epidemiološkim mjerama i preporukama, jučer je održan nastavak 3. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o preostalim točkama dnevnog reda – njih 21. Sjednicu je vodio predsjednik Županijske skupštine Damir Felak, a prisustvovali su joj župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić te pročelnici i ravnatelji županijskih ustanova.

Članovi Skupštine prvo su usvojili izvješća o poslovanju trgovačkih društava u suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu – „Piškornice“ d.o.o. Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske i PZC-a Varaždin d.d., a zatim i Izvješće o rezultatima provedbe „Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014-2020.“. Također je usvojeno i Izvješće o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području županije, Izvješće o Ruralnom razvoju na području županije te Izvještaj o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Navedene dokumente predstavio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave obrazložio je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Damir Petričević, dok je Izvješće o stanju u prostoru Koprivničko-križevačke županije 2017.-2020. godina predstavio ravnatelj županijskog Zavoda za prostorno uređenje Zlatko Filipović. Oba su dokumenta usvojena.

Zamjenik župana Ratimir Ljubić zatim je predstavio Izvješće o sufinanciranju smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe, Izvješće o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama, Izvješće o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva, Izvješće o stipendiranju i kreditiranju studenata, Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi, Izvješće o radu Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije, Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije te Izvješće o realizaciji Programa odgoj, obrazovanje, kultura i drugi interesi građana. Sva izvješća su redom usvojena.

Članovi su razmatrali i Izvješće o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017.-2020. te Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji, koja su usvojena, a donesena je i Odluka o istupanju Koprivničko-križevačke županije iz Hrvatske mreže zdravih gradova. Također je usvojeno i Rješenje o imenovanju članova/članica i zamjenika članova/članica Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji, a donesen je i Zaključak o prihvaćanju osnivanja prava građenja na nekretninama Općine Koprivnički Ivanec u korist Koprivničko-križevačke županije, kao i Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima, a predsjednik Felak na kraju je zahvalio članicama i članovima Skupštine na suradnji i konstruktivnim raspravama.

 

Služba ureda župana