Održan Kolegij pročelnika sa Županom

U prostorijama Županijske uprave danas, 9. srpnja 2015. održan je peti ovogodišnji Kolegij pročelnika sa Županom.
Župan Darko Koren i zamjenici župana Darko Sobota i Ivan Pal razgovarali su sa pročelnicima Upravnih tijela oko provedbe planiranih aktivnosti i projekata Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu. Uvodno obrazloženje i informacije o ostvarenju prihoda i primitaka te izvršenju rashoda i izdataka Proračuna za prvo polugodište 2015. godine dala je pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu Robertina Zdjelar te se osvrnula na pripremu akta Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna koji je u izradi. Pročelnici su izvijestili dužnosnike i o planu rada za treći kvartal 2015. godine, a naglasak je stavljen na dinamiku i koordinaciju aktivnosti pojedinih upravnih odjela u drugoj polovici godine.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.