Održan Kolegij pročelnika sa županom

Župan Darko Koren zajedno sa svojim zamjenicima Darkom Sobotom i Ivanom Palom održao je u prostorijama Županijske uprave četvrti po redu Kolegij pročelnika upravnih odjela.

Župan se uvodno osvrnuo na ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka Proračuna za prvih šest mjeseci te se razgovaralo o dinamici izvršenja Proračuna do kraja 2016. godine kao i o potrebama pojedinih upravnih odjela u pripremi rebalansa Proračuna.

Pročelnici su izvijestili župana i zamjenike o planu rada i aktivnostima u drugoj polovici godine te dinamici izvršenja pojedinih projekata.

Služba ureda župana