Održan 5. kolegij načelnika i gradonačelnika Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Županije 23. studenog održan je peti po redu Kolegij načelnika i gradonačelnika. Prema dnevnom redu okupljeni predstavnici lokalne samouprave raspravljali su o prijedlogu Hrvatske pošte d.d. Zagreb o sufinanciranju poštanskih ureda u svojim mjestima. Potpredsjednik Hrvatske pošte za Koprivničko-križevačku županiju Hrvoje Grbanović upoznao je prisutne s problemima u funkcioniranju te objasnio modele pomoći dok je odluka o visini i vrsti pomoći ostavljena samim općinama i gradovima.

Razgovaralo se i o potpisivanju sporazuma između „Piškornice“ d.o.o. i jedinica lokalne samouprave o preuzimanju otpada. Kako bi se na vrijeme apliciralo na strukturne fondove ovi sporazumi trebali bi biti potpisani do kraja godine, sukladno činjenici da se radi o projektu koji je dio nacionalne strategije i čija provedba time nije upitna. Sudionici Kolegija dobili su i informaciju o tiskanju Županijskog glasnika koji se planira pokrenuti kao ozbiljan projekt već slijedeće godine uz mogućnost objave pilot broja do kraja ove godine. Ravnateljica Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ upoznala je prisutne s potrebom da se što prije krene u osnivanje Zavoda za hitnu medicinu te sa zakonskim rokovima u kojima se to mora izvršiti. Do sada je u takvu proceduru krenulo čak 12 županija, a osnivanje je samo dio šire reforme cjelokupnog sustava hitne medicine na području cijele zemlje uz veliku pomoć Svjetske banke.

Na samom kraju projekt osnivanja Centra za pomoć i njegu Koprivničko-križevačke županije predstavila je Verica Šarlija. Kako se taj projekt naslanja na projekt gerontodomaćica i predviđa osnivanje Centra koji bi usluge starijima pružao i na komercijalnoj razini prijedlog je prihvaćen s iznimno pozitivnim kritikama. U manjim mjestima Županije za ovakvu vrstu pomoći starijim i slabo pokretnim osobama zainteresirano je sve više ljudi obzirom da je još uvijek nedovoljan broj mjesta u formalnim ustanovama za njegu.