Odbor za izgradnju Obrtničke škole Koprivnica – čeka se da Grad Koprivnica donese detaljni plan uređenja

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u četvrtak, 17. veljače, sastali su se članovi Odbora za izgradnju nove zgrade Obrtničke škole Koprivnica.

Resorni pročelnik Mladen Antolić je izvijestio o dinamici projekta, te objasnio kako je nužno da Grad Koprivnica donese detaljni plan uređenja (DPU) kako bi se moglo nastaviti sa završetkom idejnog projekta. Direktor tvrtke CoArt d.o.o. Mirko Patrčević je rekao kako nakon donošenja DPU-a treba dva tjedna za završetak idejnog projekta. Poslije toga planira se dobivanje lokacijske dozvole pa se može krenuti u izradu glavnog projekta. Tom dinamikom u lipnju se može očekivati potvrda na glavni projekt.

„Upravo tako pripremljena dokumentacija je dostatna za apliciranje na izvore financiranja CEB VII, te Udružena sredstva svjetske banke i državnog proračuna. Isto tako treba reći da je to projekt koji ne radimo za nekoliko godina već za idućih pedeset pa tako treba i razmišljati glede standarda. Mislim da stručne službe Grada i Županije odlično surađuju i da se svi slažemo da je ovo jedan od prioritetnih projekata.“ na kraju sastanka je zaključio predsjednik odbora Ivan Pal.