Objava konačnih rezultata izbora nacionalnih manjina u Koprivničko-križevačkoj županiji

U skladu s člankom 39. točkom 10. i člankom 78. stavkom 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ 25/19.) Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije objavljuje odluke o konačnim rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina, odnosno izbora predstavnika nacionalnih manjina na razini Koprivničko-križevačke županije te u Gradu Koprivnici, Gradu Križevcima, Općini Hlebine, Općini Peteranec, Općini Rasinja te Općini Sokolovac.“

Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije