Novim rebalansom Proračun Županije povećan za 15,6 milijuna kuna

Sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije održana je u utorak 30. listopada u gradskoj vijećnici u Križevcima. Najznačajnija tema o kojoj su vijećnici raspravljali bilo je donošenje izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2012. godinu. Izmjene i dopune Proračuna ove godine su već donesene tijekom svibnja, kad je Proračun povećan za 12,5 milijuna kuna. Novi rebalans također je donio povećanje županijskog Proračuna, ovaj put za 15,6 milijuna kuna, koji nakon prihvaćanja od strane Županijske skupštine iznosi 156,5 milijuna kuna.

Povećanje se na rashodovnoj strani najvećim dijelom odnosi na obrazovni sektor: sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, rekonstrukciju zgrade Srednje škole Koprivnica, Učeničkog doma u Križevcima i zgrade za potrebe Gradske knjižnice u Križevcima, opremanje Glazbene škole u Koprivnici, sufinanciranje Glazbene škole u Đurđevcu, uređenje prostora za potrebe Medicinske škole, te organizaciju male športske škole. Povećavaju se i ulaganja u poduzetničke zone, a osiguravaju se i dodatna sredstva za katastarsku izmjeru zemljišta, monitoring kakvoće vode za piće, vatrogasnu zajednicu, udruge, itd.

Vijećnici su na sjednici nadalje razmatrali izvješće o radu župana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012., informacije o stanju u stočarstvu, vinogradarstvu, šumarstvu i razvoju ruralnog turizma na području Županije u 2011., kao i inicijativu Povjerenstva za ravnopravnost spolova vezano uz smještaj žrtava obiteljskog nasilja. Također su razmatrali i izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, te informaciju o radovima izvanrednog održavanja cesta iz sredstava Hrvatskih cesta u 2012.

Na sjednici je imenovan predstavnik Županije u Savjet Galerije naivne umjetnosti Hlebine, a vijećnici su imenovali i novog predsjednika županijskog Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, te člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.