Natječaj za izradu idejnog rješenja logotipa Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH
KOPRIVNIČO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

raspisuje Natječaj za izradu idejnog rješenja logotipa Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Natječaj).

I. Sudionici Natječaja
Ovaj Natječaj otvoren je za dizajnere, ilustratore, umjetnike i sve ostale kreativne punoljetne građane koji imaju hrvatsko državljanstvo i prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Svaki autor/ica ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju s više radova.

II. Uvjeti sudjelovanja
Prijavljeni radovi moraju ispunjavati sljedeće uvjete i kriterije koji će se uzimati u obzir prilikom evaluacije i odabira najboljeg rješenja:

  • prijedlog grafičkog dizajna,
  • logotip mora biti izrađen u vektorskom i rasterskom obliku,
  • dizajn logotipa mora biti originalni rad autora/ice,
  • logotip treba prezentirati u boji i crno/bijelo,
  • inovativnost i originalnost predloženog rješenja mora biti u skladu s temom sudjelovanja mladih u kreiranju politika i u procesima donošenja odluka s ključnim donositeljima odluka na lokalnoj i regionalnoj razini.

III. Pravila Natječaja
Slanjem prijave i rada na Natječaj, sudionici pristaju na Pravila Natječaja koji su sastavni dio ovog Natječaja.

IV. Nagrada
Autoru/ici odabranog rada dodijelit će se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna, koja će biti isplaćena nakon potpisivanja ugovora o autorskom djelu.

V. Dostava prijave i radova
Prijavu i rad/ovi koji se prijavljuju dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu: pisarnica@kckzz.hr

Prijava mora sadržavati:

  • naslov e-maila: Prijava na Natječaj za izradu idejnog rješenja logotipa Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
  • osobni podaci autora: ime i prezime, mjesto/grad, adresa, broj mobitela,
  • kratko tekstualno obrazloženje rada,
  • rad u PDF formatu sukladno navedenim uvjetima iz točke II. ovog Natječaja.

Natječaj je otvoren od 10. rujna 2018. do 10. listopada 2018. godine.

Svi će sudionici/e natječaja primit će obavijest o rezultatima natječaja putem e-maila.

VI. Informacije o Organizatoru
Sve informacije o Županijskom savjetu mladih Koprivničko-križevačke županije, njegovom ustrojstvu i djelokrugu mogu se vidjeti na poveznici https://arhiva.kckzz.hr/category/zupanijska-skupstina/savjet-mladih/ .

ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH
KOPRIVNIČO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-06/18-03/4
URBROJ: 2137/1-02/05-18-1
Koprivnica, 6. rujna 2018.

PREDSJEDNIK
Željko Jurković, v.r.