Nastavak 15. sjednice i početak 16. sjednice Županijske skupštine

U ponedjeljak, 3. listopada, u prostorijama Veleučilišta u Koprivnici nastavljena je 15. sjednica Županijske skupštine. Donesen je Zaključak o izmjenama Zaključka o prijedlogu predstavnika Koprivničko-križevačke županije u upravna vijeća centara za socijalnu skrb s područja Koprivničko-križevačke županije, nadalje donesen je Zaključak o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora OŠ „Fran Koncelak“ Drnje o zamjeni zemljišta između škole i Općine Peteranec, te je donesen Zaključak o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora OŠ Koprivnički Bregi o prihvaćanju ugovora o osnivanju prava građenja.

Odmah poslije toga održana je i 16. sjednica Županijske skupštine. Na njoj je donesena Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju. Odlukom je definirano da su od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju sljedeće ustanove kojima je osnivač Županija: Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Županijske ljekarne Koprivnica, Županijske ljekarne Križevci, Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Županijska uprava za ceste, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada na području sjeverozapadne Hrvatske.

Nakon ove točke sjednica je prekinuta a predsjednica Milica Fuček je najavila njen nastavak za ponedjeljak, 10. listopada.