Najava: U srijedu tribina o potrebama i interesima mladih na području Koprivničko-križevačke županije                     

U koprivničkoj Gradskoj vijećnici u srijedu 18. rujna s početkom u 15.30 sati održat će se tribina o potrebama i interesima mladih na području Koprivničko-križevačke županije. Organizator tribine, koja se provodi u sklopu projekta „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“, je Centar za mlade Križevci u suradnji sa Županijskim savjetom mladih Koprivničko-križevačka županije i Gradskim savjetom mladih Grada Koprivnice.

Na tribini će se raspravljati o prijedlozima mjera i aktivnosti koje će zajedno sa zaključcima s  biti uvršteni u Razvojni program za mlade Koprivničko-križevačke županije koji će diktirati dinamiku i prioritete financiranja projekata od interesa za mlade u razdoblju od 2021. do 2027 godine.

Projekt „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu. Prijavitelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, projektni partner Centar za mlade Križevci, a vanjski suradnik PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana