Na trećoj sjednici Županijske skupštine usvojen rebalans proračuna za 2013.

Treća sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije održana je u gradskoj vijećnici u Koprivnici u utorak 9. srpnja. Vijećnici su po drugi puta ove godine donijeli izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu. Ovim rebalansom županijski Proračun je povećan za 2,5 milijuna kuna te sada iznosi 165,6 milijuna kuna.

Vijećnici su nadalje upoznati s izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Koprivničko-križevačke županije za 2012., kojim je za financijsko poslovanje Županije izraženo bezuvjetno mišljenje. Donesene su i odluke o izmjenama i dopunama županijskog Prostornog plana, pristupanju Koprivničko-križevačke županije Radnoj zajednici Alpe-Jadran, davanju suglasnosti Regionalnom centru „Piškornica“ za uzimanje beskamatnog zajma od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te su raspoređena sredstava Proračuna političkim strankama.

Vijećnici su razmatrali izvješća o provedbi i ostvarenju raznih programa: Županijske razvojne strategije za razdoblje 2011.-2013., Plana gospodarenja otpadom, Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe, radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite, provedbi izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama, te održanim manifestacijama na području Županije. Vijećnici su također informirani i o stanju u povrtlarskoj proizvodnji, poticanju novih višegodišnjih nasada voćnjaka i jagoda, te informaciji o stanju u voćarstvu.

Razmatrana su i izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe, zdravstvenih ustanova i Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje. Usvojena je Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Županije u 2012., te su donesene Smjernice sustava zaštite i spašavanja za 2013. Župan je na kraju vijećnike informirao o imenovanju članova upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija