Na trećem Kolegiju gradonačelnika i načelnika sa županom raspravljalo se o EU projektima, poljoprivrednom zemljištu, kapitalnim pomoćima i turizmu

U prostorijama Županijske uprave u četvrtak, 20. prosinca održana je treća sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije, koju je sazvao župan Darko Koren, a prisustvovali su joj i zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, ravnateljica Regionalne razvojne agencije PORA-e Melita Birčić, pomoćnica direktora županijske Turističke zajednice Kristina Sočev, predsjednik županijskog Savjeta mladih Željko Jurković i pročelnici županijskih upravnih tijela.

Kolegij je otvorio župan koji je zahvalio predstavnicima jedinica lokalne samouprave na sudjelovanju u Kolegiju i dosadašnjoj konstruktivnoj suradnji, kao i na svim upućenim inicijativama usmjerenima razvoju svojih sredina.

Prva točka odnosila se na ulogu PORA-e kao regionalnog koordinatora sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, gdje je ravnateljica Birčić naglasila kako je PORA tijekom 2018. godine provodila 14 EU projekta ukupne vrijednosti 42,5 milijuna kuna, dok je samo za prijavitelje s područja Županije pružena stručna i savjetodavna pomoć u pripremi i provedbi 62 EU projekata vrijednosti 506,8 milijuna kuna, među kojima i za 15 jedinica lokalne samouprave. Od toga, PORA je pripremila i provodila 17 projekata za poduzetnike vrijednosti 227 milijuna kuna, a trenutno je u pripremi 17 EU  projekata za prijavu na razne natječaje iz ESI fondova za gradove, općine i institucije. Ravnateljica je također ukazala kako je, prema podacima objavljenim od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Županija na 4. mjestu po korištenju sredstava iz europske teritorijalne suradnje (programi prekogranične i transnacionalne suradnje), na 5. mjestu po iznosu ugovorenih bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „konkurentnost i kohezija“ te na 7. mjestu po broju ugovorenih projekata iz Programa ruralnog razvoja RH. Na posljednjem natječaju u okviru Programa ruralnog razvoja za mjeru 7.2.2. „Modernizacija nerazvrstanih cesta“, Županiji odobreno je 16 projekata u iznosu od 52,3 milijuna kuna, što ju svrstava na 3. mjesto na rang listi uspješnosti županija po tom natječaju, a samo za prošli natječaj iz Programa ruralnog razvoja PORA je pripremila 8 projekata za 7 općina ukupne vrijednosti 30,3 milijuna kuna, koji su obuhvaćali izgradnju dječjeg vrtića, izgradnju pješačke staze, dječjeg igrališta, kulturno-umjetničkih i turističkih centara, sportskih građevina i rekreacijskih zona. Također, na području Županije prijavljeno je i odobreno 6 projekata iz programa „Zaželi-zapošljavanje žena“ u iznosu od 24,5 milijuna kuna, a kao što je istaknula ravnateljica, iz svega navedenog proizlazi da je PORA tijekom ove godine u prosjeku pripremila i provodila 6 projekta po zaposleniku, odnosno po svakom zaposleniku u vrijednosti od 46 milijuna kuna.

Ravnateljica je pohvalila jedinice lokalne samouprave na velikom iskoraku u povlačenju EU sredstava, a ujedno ih je pozvala na daljnju komunikaciju i suradnju u pripremi i provedbi projekata. Također je predstavila i aktualne EU natječaje, o kojima su jedinice već obaviještene, a među kojima vrijedi istaknuti natječaj suradnje civilnog društva i lokalne vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa na provedbi javnih politika te natječaj za uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz sport.

Predstavnici jedinica lokalne samouprave izrazili su zahvale i veliko zadovoljstvo suradnjom s PORA-om, koja im je uvelike pomogla svojom stručnom i tehničkom podrškom u pripremi i provedbi projekata te su se složili kako se mnogo odradilo u ovoj godini. Župan je dodao kako uvijek ima prostora za poboljšanje te okupljenima poručio kako su im Županija i PORA uvijek na raspolaganju, a posebno što se tiče pribavljanja potrebne dokumentacije za projekte.

Sljedeća točka bile su informacije o kapitalnim pomoćima jedinicama lokalne samouprave u 2018. godini koje je predstavio pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac. Prošle je godine u tu svrhu izdvojeno više od 6,5 milijuna kuna, od čega za poticanje ravnomjernog razvoja županije 2,8 milijuna kuna, za vodno gospodarstvo 2,5 milijuna kuna, katastarsku izmjeru zemljišta milijun kuna te ostatak za izradu građevinske dokumentacije, dezinsekciju i sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta. Pročelnik je dodao kako su jedinice lokalne samouprave uspješno realizirale svoje zahtjeve, odnosno da su natječaji zatvoreni te je dodao kako je iskorištenost po pojedinim općinama raznolika, s time da je na prvom mjesto Općina Virje.

Pročelnik Štimac sudionicima Kolegija predstavio je i status programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Županije gdje je kazao je sedam jedinica lokalne samouprave te programe donijelo po svojim predstavničkim tijelima, a zasad su četiri jedinice primile suglasnost i mogu raspolagati poljoprivrednim zemljištem. Županija je donijela programe za njih deset od kojih je šest već primilo suglasnost, a za ostale se očekuje. Pročelnik je dodao kako Županija već treću godinu provodi program okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta za koji postoji velik interes, za što će natječaj biti objavljen sljedeće godine te je načelnicima uputio prijedloge za aktiviranje poljoprivrednog zemljišta koje u vlasništvu države, kao i informacije o katastarskim izmjerama. U raspravu o poljoprivrednom zemljištu uključili su se predstavnici jedinica lokalne samouprave te su iznijeli probleme glede nereguliranih vlasničkih odnosa zemljišta.

Predsjednik županijskog Savjeta mladih Željko Jurković upoznao je okupljene s glavnim preduvjetima osnivanja savjeta mladih na području jedinica lokalne samouprave te je predstavio projekt „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“ koji je odobren Županiji kao prijavitelju, a za koji je ugovor potpisan nakon Kolegija. Predsjednik Jurković kazao je kako je mlade potrebno motivirati na djelovanje u zajednici jer samo dvije jedinice imaju osnovane savjete mladih te je načelnicima općina ponudio pomoć i podršku pri tom procesu od županijskog Savjeta mladih koji će prvi u Hrvatskoj donijeti Razvojni program za mlade, na sedam godina. Jedinice lokalne samouprave moći će taj dokument prenijeti na svoje razine, a on će služiti kao putokaz budućnosti mladih ljudi na području Županije.

Sljedeća točka dnevnog reda odnosila se problematiku turističkih zajednica, odnosno određivanje paušalnog iznosa za plaćanje poreza po smještajnoj jedinici, a predstavila ju je pomoćnica direktora županijske Turističke zajednice Kristina Sočev. Prvi dan sljedeće godine stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona na porez na dohodak, koji se odnosi i na sustav turističke djelatnosti, prvenstveno na male iznajmljivače smještaja, u dijelu gdje jedinice lokalne samouprave do 21. siječnja moraju donijeti odluku o visini paušalnog iznosa za plaćanje poreza po smještajnoj jedinici ili ležaju. Raspon tog iznosa je od 150 do 1500 kuna, a ukoliko se ne donese odluka, automatski će iznos biti 750 kuna po smještajnoj jedinici. Pomoćnica Sočev apelirala je na okupljene da donesu odluke, iako možda trenutno nemaju kapaciteta privatnog smještaja, jer se možda netko odluči na pokretanje takvih aktivnosti u tijeku godine, što će im onda predstavljati dodatna opterećenja. Župan je okupljenima prenio i lijepu vijest kako su na svečanosti u Zagrebu dodijeljene nagrade „Suncokret ruralnog turizma“ i to brončana povelja Seoskom imanju OPG Ivančan iz Molvi te posebno priznanje za razvoj kulturnog turizma Galeriji Josip Generalić iz Hlebina.

Posljednja točka odnosila se na sažetak korespondencije Županije s Ministarstvom državne imovine koji je predstavila pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat. Posebno je pohvalila sastanke općina i škola, a rezultat toga je da su skoro sve škole upisane ili u vlasništvo općina ili direktno škola, te je načelnike zamolila za daljnju suradnju, uz napomenu da su im Županija i upravi odjeli na raspolaganju.

Kao zaključak Kolegija, župan je kazao kako je to bila prilika za razmjenu iskustava načelnika i gradonačelnika, koji su se i na ovoj sjednici aktivno uključili u konstruktivne rasprave te je svima poželio sve najbolje povodom nadolazećih blagdana.

Služba ureda župana