Na području Županije ustrojava se Obavještajna točka HGSS-a

Obzirom da je krajem 2012. godine potpisan Sporazum o djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije, župan Darko Koren i njegov zamjenik Darko Sobota sastali su se u srijedu 30. siječnja s članovima HGSS-a. Razgovaralo se ustrojavanju HGSS-a na području Županije, a prisutni su upoznati i s operativnim djelovanjem same Stanice Bjelovar.

Sporazumom se definira da će HGSS Stanice Bjelovar svojim djelovanjem pokrivati i područje Podravine i Prigorja. HGSS će tako na području Koprivničko-križevačke županije ustrojiti Obavještajnu točku koju će opremiti odgovarajućom opremom, a Županija je za tu namjenu osigurala prostorije u bivšoj karauli kod Botova. Također će se organizirati i kontinuirana edukacija članova županijskog HGSS-a. Županija je za rad stanice osigurala 20 tisuća kuna, no očekuje se da će se u financiranje HGSS-a uključiti općine i gradovi.

Samim Sporazumom HGSS Stanica Bjelovar preuzela je obavezu organiziranja, unapređenja i obavljanja djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života na području naše Županije. Voditelj Obavještajne točke u Koprivničko-križevačkoj županiji ispred HGSS-a Stanice Bjelovar bit će Siniša Molnar.