Milica Fuček i Slavko Gračan na sastanku u Piškornici

U prostoru društva „Piškornica“ d.o.o. održan je 13. srpnja 2012. sastanak sa predsjednicom Županijske skupštine Milicom Fuček i gradonačelnikom Đurđevca Slavkom Gračanom. Svrha sastanka bila je informiranje o aktualnom stanju projekta te razgovor o pretovarnoj stanici u Đurđevcu koja je također dio projekta RCGO Piškornica.

Mihaela Juranić, PIŠKORNICA d.o.o.