Međunarodna konferencija projekta ”Žene u ruralnom razvoju, SEE WoRD”

Predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić je kao jedina predstavnica ruralne Hrvatske sudjelovala na Međunarodnoj konferenciji «Žene jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoj», koja je održana u Skopju kao završetak istoimenog projekta. Projekt je proveden u svim našim županijama, a među prvima je radionicu organiziralo PZRS KKŽ, koja je ocijenjena kao najbolje organizirana, kao i prezentacija predstavnica KKŽ na Nacionalnoj strateškoj radionici inicijative žene u ruralnom razvoju RH.

Na Konferenciji su pored predstavnika Makedonije sudjelovali i predstavnici zemalja sudionica projekta: Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, Bugarske i Srbije. RH je predstavljala saborska zastupnica – predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tirelli te nositeljice projekta, predstavnice Regionalnog centra za jednakost spolova iz Zagreba, koje je predvodila direktorica Mary Ann Rukavina Cipetić. Na konferenciji su uz predstavnike Parlamenta Republike Makedonije sudjelovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predstavnici lokalnih komisija za jednake mogućnosti u mreži za ruralni razvoj i mreži za žene poljoprivrednice iz zemlje i regije, kao i druge organizacije koje se bave tom tematikom.

Na konferenciji su doneseni slijedeći zaključci:

  1. Postignuti su mnogi značajni rezultati u SEE WoRD projektu u 7 zemalja Jugoistočne Europe, u suradnji sa vladinim sektorom, parlamentima i ne vladinim sektorom, s posebnim naglaskom na:
  • Zamjetno povećanje razumijevanja za položaj žena u ruralnoj sredini, kao i za Leader pristup u EU između institucija i građana
  • Povezivanje žena preko nacionalnih ŽURR mreža
  • Povećana vidljivost ruralnih žena u javnosti
  • Razmjena dobrih praksi
  1. Inicijativa osnivanja mreža žena u ruralnom razvoju JIE sa željom da postane europska te poticanje institucija i NVO sektora u zemljama sudionicama, da rade što intenzivnije na poboljšanju položaja žena u ruralnoj sredini kao i ruralnom razvoju uopće
  2. Inicijativa parlamentima-zakonodavcima svih zemalja sudionica projekta za donošenje zakonodavnih okvira ŽURR, odnosno za donošenje zajedničkog programa (na konferenciji su sudjelovale predstavnice 4 parlamenta: RH, Makedonije, BiH i Bugarske)
  3. Prihvaćena inicijativa naše saborske zastupnice Nansi Tirelli da se 2013. godina proglasi Godinom ruralnih žena, kao što je proglašena u Hrvatskoj i u ostalih 6 zemalja sudionica

Predsjednica PZRS-a: Verica Rupčić