Medijima predstavljen rad Službe ureda župana i odnosa s javnošću

U ponedjeljak, 8.ožujka, u prostorijama Županije u Koprivnici župan Darko Koren i njegovi suradnici održali su prijam za predstavnike medija. Tom prilikom je, u cilju što bolje komunikacije s medijima, predstavljen način funkcioniranja Službe ureda župana u kojem, uz pročelnika Vladimira Šadeka i stručne suradnice za protokol Tamare Kopričanec, od 1. ožujka radi i stručna suradnica za odnose s javnošću Melita Pavlek.

Župan Darko Koren je rekao da nema informacije o radu Županije do koje se ne može doći, te da je uz njega odgovorna osoba za davanje informacija pročelnik Vladimir Šadek. Melita Pavlek je zadužena za organizaciju konferencija za novinare, svakodnevnu komunikaciju s medijima i ostale poslove vezane uz stručnu i internu javnost. Dodao je da Županija planira, ovisno o tehničkim i financijskim mogućnostima, tiskati i svoj list, koji bi bio presjek polugodišnjih događanja.