Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije održalo sastanak

Članovi Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije sastali su se u ponedjeljak, 26. rujna u zgradi Koprivničko-križevačke županije. Razmatrali su tekst natječaja za prijavu projekata i programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu. Osim toga članovi Kulturnog vijeća analizirali su realizaciju projekata i programa iz područja kulture tijekom prve polovice 2011. godine.