Kulturno vijeće donijelo prijedlog o raspodjeli sredstava

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije je u srijedu 15. veljače održalo svoju prvu sjednicu u ovoj godini. Tijekom sjednice članovi vijeća upoznati su sa prijedlozima pristiglim po objavi Poziva za financiranje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu. Nakon analize navedenih programa utvrđen je prijedlog raspodjele sredstava prema područjima djelovanja.

Tako je za galerijsku i muzejsku djelatnost predloženo sufinanciranje 17 programa i projekata, a za izdavačku 41. Podržana je i 41 manifestacija od interesa za Županiju te 8 projekata ulaganja na gradskim i općinskim ustanovama kulture.

Kao i prijašnjih godina, predložen je nastavak sufinanciranja nabave knjiga općinskim i gradskim knjižnicama s područja Županije te rada bibliobusnih službi Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica i Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci.

Za projekte iz navedenih područja javnih potreba u kulturi u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu predviđeno je 1.429.000 kuna.