Kreativni natječaj „MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE“

ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO
KOPRIVNIČO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

raspisuje kreativni natječaj pod nazivom „MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) koji se provodi s ciljem podizanja svijesti o važnosti uloge građana i uloge osobne odgovornosti u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju.

I. SUDIONICI NATJEČAJA

Ovaj Natječaj je otvoren za sudjelovanje svim učenicima osnovnih i srednjih škola na području Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na dob, razred i vrstu srednje škole koju pohađaju u školskoj godini 2020./2021.
Maloljetni učenici koji se prijavljuju na Natječaj moraju imati mentora-nastavnika ili stručnog suradnika.
Mentorstvo nije obvezno ako je učenik punoljetan.

II. NAČIN SUDJELOVANJA

U Natječaju se sudjeluje slanjem ispunjene prijavnice i rada (sa zaporkom i naznakom razreda) uz prijavnicu od 1. listopada 2020. godine do 15. studenoga 2020. godine.

U Natječaju se može sudjelovati individualno ili u skupini do najviše pet autora.

Učenici će biti podijeljeni u dvije skupine:
PRVA SKUPINA: učenici osnovne škole od prvog do osmog razreda,
DRUGA SKUPINA: učenici srednje škole.

Prijavnica i Pravila natječaja mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III. IZRADA I OCJENA PRISTIGLIH RADOVA

Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije provest će ocjenu i izbor radova.
Radovi se dijele na:

• likovne radove »MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE«: crteži, posteri i sl. u formatu iz standardnih mapa od 1. do 8. razreda. Molimo da se radovi ne šalju na većim formatima kako bi svi sudionici bili ravnopravni. Također, molimo da se odabrani radovi za slanje ne rolaju ili gužvaju već uredno umetnu između dva kartona te pošalju ili neposredno predaju na naznačenu adresu iz Natječaja.
• literarne i video radove »MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE«: pjesmice, eseji, sinopsis promotivnog spota i slično, maksimalno tri kartice teksta. Video radovi (predstave, jingleovi, promotivni spotovi i slično) šalju se snimljeni na CD-u ili USB priključku.

IV. PRAVILA NATJEČAJA

Svi radovi moraju biti poslani pod zaporkom (riječ + 5 brojeva) s naznačenim razredom!
npr. Učenik12345, 1.b razred
Svaki rad mora imati sljedeće podatke (podaci moraju biti napisani na zasebnoj stranici-prijavnici):

a) zaporka i razred koji učenik pohađa,
b) ime i prezime učenika – autora rada,
c) naslov rada,
d) naziv škole,
e) ime i prezime mentora,
f) potpis mentora kojim jamči točnost svih navedenih podataka,
g) pristanak (privola) roditelja/skrbnika za obradu osobnih podataka mloljetnog učenika,
h) pristanak (privola) punoljetnog učenika za obradu njegovih osobnih podataka,
i) potpunu adresu škole (ulica, broj, poštanski broj i mjesto).

Članovi Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije ocijenit će pristigle radove pod zaporkom i podatkom o razredu koji učenik/učenici pohađaju da bi se zadovoljio kriterij što veće objektivnosti.
Slanjem prijavnice i rada (sa zaporkom i naznakom razreda) na Natječaj, sudionici pristaju na Pravila Natječaja koji su sastavni dio ovog Natječaja.
Svi mentori i učenici dobit će potvrdu o sudjelovanju u Natječaju.

V. NAGRADE

Dodijelit će se nagrade ZA PRVU SKUPINU (od 1. do 8. razreda osnovne škole) i to:

1. ZA LIKOVNI RAD (od 1. do 4. razreda)
– 1. nagrada 500,00 kuna,
– 2. nagrada 300,00 kuna,
– 3. nagrada 200,00 kuna,

2. ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD (od 1. do 4. razreda)
– 1. nagrada 500,00 kuna,
– 2. nagrada 300,00 kuna,
– 3. nagrada 200,00 kuna,

3. ZA LIKOVNI RAD (od 5. do 8. razreda)
– 1. nagrada 500,00 kuna,
– 2. nagrada 300,00 kuna,
– 3. nagrada 200,00 kuna,

4. ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD (od 5. do 8. razreda)
– 1. nagrada 500,00 kuna,
– 2. nagrada 300,00 kuna,
– 3. nagrada 200,00 kuna,

5. ZA NAJBOLJU KREATIVNU SURADNJU- likovni/literarni/video rad (suradnja učenika od 1. do 8. razreda-najviše 5 autora) 1.500,00 kuna.

Dodijelit će se nagrade ZA DRUGU SKUPINU (učenici srednje škole) i to:

1. ZA LIKOVNI RAD
– 1. nagrada 500,00 kuna,
– 2. nagrada 300,00 kuna,
– 3. nagrada 200,00 kuna,

2. ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD
– 1. nagrada 500,00 kuna,
– 2. nagrada 300,00 kuna,
– 3. nagrada 200,00 kuna,

3. ZA NAJBOLJU KREATIVNU SURADNJU– likovni/literarni/video rad (suradnja učenika od 1. do 4. razreda-najviše 5 autora) 1.500,00 kuna.

VI. DOSTAVA PRIJAVNICE I RADOVA

Natječaj je otvoren od 1. listopada 2020. godine do 15. studenoga 2020. godine.
Prijavnicu i rad koji se prijavljuje dostavlja se preporučeno poštom (priznaje se datum na poštanskom pečatu) ili neposredno u pisarnicu Koprivničko-križevačke županije na adresu:

Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije
Za natječaj „ MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE“ („ NE OTVARAJ“)
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 KOPRIVNICA

ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE