Kreativni natječaj „MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE“

ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO
KOPRIVNIČO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

raspisuje kreativni natječaj pod nazivom „MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) koji se provodi s ciljem podizanje svijesti o važnosti uloge građana i uloge osobne odgovornosti u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju.

I. SUDIONICI NATJEČAJA
Ovaj Natječaj je otvoren za sudjelovanje svim učenicima osnovnih i srednjih škola na području Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na dob, razred i vrstu srednje škole koju pohađaju u školskoj godini 2017./2018.

II. NAČIN SUDJELOVANJA
U Natječaju se sudjeluje slanjem ispunjene prijavnice i rada uz prijavnicu do 30. studenoga 2017. godine.
U Natječaju se može sudjelovati individualno ili u skupini do najviše tri autora.

Učenici će biti podijeljeni u tri skupine:
PRVA SKUPINA: učenici osnovne škole od prvog do četvrtog razreda,
DRUGA SKUPINA: učenici osnovne škole od petog do osmog razreda,
TREĆA SKUPINA: učenici srednje škole.

Prijavnica i Pravila natječaja mogu se preuzeti s internetske stranice Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

III. IZRADA I OCJENA PRISTIGLIH RADOVA
Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije izvršit će ocjenu i izbor radova.
Radovi se dijele na:

likovne radove »MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE«: crteži, posteri i sl. u formatu iz standardnih mapa od 1. do 8. razreda. Molimo da se radovi ne šalju na većim formatima kako bi svi sudionici bili ravnopravni. Također, molimo da se odabrani radovi za slanje ne rolaju ili gužvaju već uredno, svi zajedno, umetnu između dva kartona te pošalju ili neposredno predaju na naznačenu adresu iz Natječaja.
literarne i video radove »MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE«: pjesmice, eseji, sinopsis promotivnog spota i slično, maksimalno tri kartice teksta. Video radovi (predstave, jingleovi, promotivni spotovi i slično) šalju se snimljeni na CD-u ili USB priključku.

IV. PRAVILA NATJEČAJA
Slanjem prijavnice i rada na Natječaj, sudionici pristaju na Pravila Natječaja koji su sastavni dio ovog Natječaja.
Mentori čiji učenici osvoje nagrade dobit će potvrdu o sudjelovanju u Natječaju.

V. NAGRADE
Dodijelit će se po JEDNA NAGRADA ZA PRVU SKUPINU (od 1. do 4. razreda osnovne škole) i to:

1. ZA LIKOVNI RAD 1.000,00 kuna,
2. ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD 1.000,00 kuna,
3. ZA NAJKREATIVNIJI RAD (likovni ili literarni/video) 1.000,00 kuna.

Dodijelit će se po JEDNA NAGRADA ZA DRUGU SKUPINU (od 5. do 8. razreda osnovne škole) i to:

1. ZA LIKOVNI RAD 1.000,00 kuna,
2. ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD 1.000,00 kuna,
3. ZA NAJKREATIVNIJI RAD (likovni ili literarni/video) 1.000,00 kuna.

Dodijelit će se po JEDNA NAGRADA ZA TREĆU SKUPINU (učenici srednje škole) i to:

1. ZA LIKOVNI RAD 1.000,00 kuna,
2. ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD 1.000,00 kuna,
3. ZA NAJKREATIVNIJI RAD (likovni ili literarni/video) 1.000,00 kuna.

VI. DOSTAVA PRIJAVNICE I RADOVA
Natječaj je otvoren do 30. studenoga 2017. godine. Prijavnicu i rad koji se prijavljuje dostavlja se preporučeno poštom (priznaje se datum na poštanskom pečatu) ili neposredno u pisarnicu Koprivničko-križevačke županije na adresu:

Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije
Za natječaj „ MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE“ („ NE OTVARAJ“)
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 KOPRIVNICA

ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE