Koordinacija Povjerenstava za ravnopravnost spolova

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova održalo je redovitu 29.sjednicu, koja je bila i koordinacija gradskih i općinskih Povjerenstava, a tema je bila provedba kampanje «Politika treba žene», koju županijsko PZRS provodi na području cijele županije pa je od izuzetne važnosti da se aktivno uključe i svi čimbenici na lokalnoj razini.

Na koordinaciji lokalnih povjerenstava za ravnopravnost spolova donesen je zaključak o intenziviranju kampanje u svim jedinicama lokalne samouprave s obvezom uključivanja lokalnih čelnika, a posebice predsjednika političkih stranaka općinskog, gradskog i županijskog nivoa.

Prema postojećim statističkim podacima, za aktualni mandat 2009.-2013., očituje se velika neravnoteža u zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima vlasti. U tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije većina vodećih mjesta pripada osobama muškog spola. Žene su zastupljene sa 17,47% u predstavničkim te sa 13,56% u izvršnim tijelima JLS na području KKŽ. Očita je podzastupljenost ženskog spola. Zakonskom definicijom smatra se kako je neki spol podzastupljen u odnosu na drugi ukoliko je njegova participacija manja od 40 posto.

Stoga je nužno uključivanje političkih čimbenika, koji će omogućiti sudjelovanje žena u sastavljanju izbornih lista i u političkim aktivnostima kako bi se pravovremeno postigla zakonski uravnotežena zastupljenost žena.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije je pozvalo sve jedinice lokalne samouprave da se aktivno uključe u kampanju «Politika treba žene» te sa zakonskim obvezama upoznaju sve relevantne političke i ostale čimbenike u općinama, gradovima i županiji.

Predsjednica PZRS-a: Verica Rupčić