Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 87. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj: 144/12, 141/16, 98/19, 42/20. i 37/21.) i članka 4. stavka 2. Poslovnika o radu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/13, 8/14, 9/15, 11/15-pročišćeni tekst, 15/17, 2/18, 3/18-pročišćeni tekst, 4/20, 23/20, 3/21. 4/21.-pročišćeni tekst), sazivam konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za dan

23. lipnja 2021. godine (srijeda) u 16,00 sati.
Sjednica će se održati u Domu mladih u Koprivnici,
Ulica hrvatske državnosti 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

– Utvrđivanje kvoruma,
1. Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva,
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine,
– Polaganje svečane prisege članova Županijske skupštine,
3. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine,
5. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik,
6. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun.

Sukladno članku 87. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj: 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.) Županijskom skupštinom do izbora predsjednika predsjedava gosp. Mladen Kešer.
Mole se članovi, odnosno njihove zamjene da obvezno prisustvuju konstituirajućoj sjednici u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 658-252.

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA:
Ljubica Belobrk Flamaceta, v.r.