Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 87. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj:  144/12, 141/16, 98/19, 42/20. i 37/21.) i članka 4. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije  („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/13, 8/14, 9/15, 11/15-pročišćeni tekst, 15/17, 2/18, 3/18-pročišćeni tekst, 4/20, 23/20, 3/21. 4/21.-pročišćeni tekst), sazivam konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije  za dan

5. srpnja 2021. godine (ponedjeljak) u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u Domu mladih u Koprivnici,

 Ulica hrvatske državnosti 10.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

Utvrđivanje kvoruma,

1. Potvrđivanje izbora predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva,

2. Potvrđivanje Izvješća Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine,

Polaganje svečane prisege članova Županijske skupštine,

3. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja,

4. Izbor predsjednika Županijske skupštine,

5. Izbor potpredsjednika Županijske skupštine,

6. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik,

7. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun.

Sukladno članku 87. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj: 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.) Županijskom skupštinom do izbora predsjednika predsjedava gosp. Mladen Kešer.

Mole se članovi, odnosno njihove zamjene da obvezno prisustvuju konstituirajućoj sjednici u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 658-252.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove

KLASA: 021-01/21-01/4
URBROJ: 2137/1-02/01-21-9
Koprivnica, 2. srpnja 2021.

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA:
Ljubica Belobrk Flamaceta

DOPUNA DNEVNOG REDA