Konferencija za medije – sjednica Županijske skupštine

Obavještavamo Vas da župan Darko Koren u četvrtak 15. ožujka u 9,00 sati, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije (Koprivnica, A. Nemčića 5), soba 28/I., organizira konferenciju za predstavnike medija.

Župan će na konferenciji govoriti o pripremama za nadolazeću sjednicu Županijske skupštine, s naglaskom na kadrovske promjene u upravnim vijećima županijskih ustanova.