Konferencija u Hrvatskom saboru

Predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić je sudjelovala na konferenciji Postizanje rodne ravnopravnosti: izgradnja ženskog savezništva u politici i civilnom društvu, koju je organizirao Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora u suradnji s CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje te Srednjoeuropskom mrežom jednakosti spolova, a uz potporu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država.

Cilj konferencije je razmatranje ekonomskog, socijalnog i političkog položaja žena u krizi te razmatranje nove strategije suradnje između žena u političkim strankama i civilnom društvu.

Posebna gošća konferencije bila je bivša zastupnica u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država Connie Morella, koja je tu dužnost obnašala punih 16 godina te je predano radila na poboljšanju položaja žena i predsjedavala je ženskom grupom Kongresa, a  četiri je godine obnašala dužnost veleposlanice u OECD-u.

Konferencija je kroz panele obradila teme: ”Status žena u krizi – izazovi političkom, ekonomskom i socijalnom razvoju. Panelistice Connie Morella, zastupnica u Kongresu SAD-a 1987.-2003.,Mirela Holy, SDP, zastupnica u Hrvatskom saboru, Martina Dalić, HDZ, zastupnica u Hrvatskom saboru, Katarina Perković, predsjednica Koordinacija Žene Hrvatske udruge sindikata i Mirjana Kučer, koordinatorica feminističke organizacije Domine su obradile pitanja: Jesu li žene najveće žrtve krize? Da li je kriza unazadila emancipaciju žena? Kako je utjecala na društvene servise važne ženama? Da li je kriza smanjila sudjelovanje žena u politici i civilnom društvu?

Kroz drugi panel ”Možemo li zajedno: suradničke strategije u politici i civilnom društvu obrađena su pitanja: Mogu li politika i civilno društvo raditi zajedno? Mogu li žene surađivati mimo/usprkos stranačke pripadnosti? Koji su primjeri dobre prakse u suradnji žena? Panelistice su bile Connie Morella, Gordana Sobol, SDP, zastupnica u Hrvatskom saboru-predsjednica Foruma žena SDP-a, dr.sc. Marija Boban, predsjednica Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski, Sonja König, HNS, zastupnica u Hrvatskom saboru, Rada Borić, potpredsjednica Europskog ženskog lobija i izvršna direktorica Centra za ženske studije, Biserka Momčinović, prva koordinatorica Ženske mreže Hrvatske, Centar za građanske inicijative Poreč CGI.

Predsjednica PZRS Verica Rupčić je sudjelovala u raspravi te iznijela iskustva županijskog Povjerenstva vezano uz teme panela, a posebno se osvrnula na kampanju «Politika treba žene» u provedbi koje je evidentan slab interes muških predstavnika političkih stranaka što ukazuje i na slabo uvažavanje žena u tim okvirima. Što se tiče suradnje žena usprkos stranačke pripadnosti, naša iskustva govore da je gotovo nemoguća jer u većini konkretnih slučajeva stranačka stega je jača od rješavanja pitanja i interesa, koji su važni za sve žene pa bi i trebali biti u zajedničkom fokusu ženskog djelovanja.

Predsjednica PZRS-a:Verica Rupčić