Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije

Župan Darko Koren sazvao je  1. sjednicu Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije za dan

 23. rujna 2013. godine (ponedjeljak) u  8,00 sati.

 Sjednica će se održati u  Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba 28/I.

Predloženi dnevni red:

  1.  Prezentacija projekta pod nazivom „ADRIAGuide Podravine i Prigorja“ ,
  2. Aktualnosti vezane uz obavljanje mrtvozorničke službe na području Koprivničko-križevačke županije,
  3. Provođenje programa pomoć u kući osobama starije životne dobi u 2014. godini,
  4. Sanacija divljih odlagališta otpada u jedinicama lokalne samouprave,
  5. Transparentnost rada jedinica lokalne samouprave – istraživanje LOTUS-a,
  6. Razno.