Kava s novinarima – najava

Župan Darko Koren sa suradnicima u ponedjeljak, 24. studenoga 2014. godine u 9 i 15 sati, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije (Koprivnica, A. Nemčića 5, soba 28/I), održati će kavu s novinarima uz razgovor o aktualnostima u radu županijske uprave.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić,  mag.pol.