Javni uvidu u Studije o utjecaju na okoliš dogradnje peradarnika Roksandić – Reka

Temeljem odluke Savjetodavnog stručnog povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš: Dogradnje peradarnika «Roksandić», Reka, Koprivnica, Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko – križevačke županije provodi javni uvid navedenog zahvata u trajanju od 30 dana u razdoblju od 15.05.2008. god. do 13.06.2008. godine, svakog radnog dana od 8-15 h u prostorijama Upravnog odijela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice, Trg bana Josipa Jelačića 7/II, u Koprivnici.

 

Javna rasprava provesti će se u Gradu Koprivnici, u prostoriji Gradske vijećnice, Zrinski trg 1, u Koprivnici dana 29.svibnja 2008. god. u 11 h.

Za sve dodatne informacije, u vremenu trajanja javnog uvida, svi zainteresirani mogu se obratiti u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Pododsjeku za zaštitu okoliša, kontakt osoba Valentina Peršić, dipl.ing.bio. na tel./fax. 048/658-115.