Javni uvid u studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Zlatno jezero Općina Peteranec

Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije poziva na javni uvid/raspravu Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Zlatno jezero“ na području Općine Peteranec.

SUO je izradio SPP d.o.o. iz Varaždina, a nositelj zahvata je „Zlatno jezero“ d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 9. iz Koprivnice.
Odluku o stavljanju SUO na javni uvid donijelo je Savjetodavno stručno Povjerenstvo za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Zlatno jezero“ Općina Peteranec, na svojoj prvoj sjednici, održanoj 18. srpnja 2008. god. Javni uvid u SUO u trajanju od 30 dana održati će se od 05. rujna do 04. listopada 2008. godine. Uvid u cjelokupnu dokumentaciju u SUO, može se izvršiti za vrijeme trajanja javnog uvida, svakog radnog dana od 8-15 h u prostorijama Općine Peteranec.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na SUO, mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili se dostavljaju poštom, najkasnije do 04. rujna 2008. god. zaključno sa 12 sati na adresu Općine Peteranec, Matije Gupca 13, 48321 Peteranec.
Za sve dodatne informacije, u vremenu trajanja javnog uvida, svi zainteresirani mogu se obratiti u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Pododsjeku za zaštitu okoliša, kontakt osoba Valentina Peršić, dipl.ing.bio. na tel: 048/658-115.

Javna rasprava provesti će se u Općini Peteranec, u prostoriji Općinske vijećnice, Matije Gupca 13, u Peterancu dana 17. runja 2008. god. u 11 h.