JAVNI POZIV Potencijalnim udomiteljima za obradu udomiteljskih obitelji za obavljanje specijaliziranog udomljavanja žrtava obiteljskog nasilja

Na temelju članka  12. Pravilnika o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva („Narodne novine“, broj 48/08) Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Koprivnica,  Centrom za socijalnu skrb Đurđevac i Centrom za socijalnu skrb Križevci raspisuje

 JAVNI POZIV

 Potencijalnim udomiteljima za obradu udomiteljskih obitelji za obavljanje specijaliziranog udomljavanja žrtava obiteljskog nasilja

 I.

Raspisuje se Javni poziv Potencijalnim udomiteljima za obradu udomiteljskih obitelji za obavljanje specijaliziranog udomljavanja žrtava obiteljskog nasilja.

Pozivamo potencijalne udomitelje koji su spremni pružati udomiteljske usluge djeci i odraslim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja , s ciljem pružanja privremenog smještaja  žrtvama obiteljskog nasilja na području Koprivničko-križevačke županije.

 II.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije.

Iznimno, sukladno članku 3. stavku 2. Zakona o udomiteljstvu („Narodne novine“, broj 79/07) (u daljnjem tekstu: Zakon) prijaviti se mogu i stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, na području Koprivničko-križevačke županije, koji imaju propisano odobrenje ministarstva nadležnog  za poslove socijalne skrbi.

Ostali uvjeti koje treba ispunjavati osoba za pružanje usluga udomiteljstva propisani su člankom 3. i 4. Zakona.

 III.

Za potencijalne udomitelje mogu se javiti  osobe koje su na dan podnošenja zahtjeva za dobivanje dozvole za udomiteljstvo  u dobi od 21. do 60. godina života s  prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Prijave potencijalnih udomitelja podnose se na propisanom obrascu.

Propisani obrazac objavljen je na internet stranici Koprivničko-križevačke županije.

 V.

             Uz prijavu za potencijalno udomiteljstvo potrebno je priložiti :

–          domovnicu,

–          izvadak iz matice rođenih,

–          uvjerenje o prebivalištu,

–          uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak.

Ostali potrebni dokumenti zatražiti će se u tijeku obrade.

 VI.

             O davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva odlučivat će Centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta potencijalnog udomitelja, a u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.

 VII.

            Stambeni prostor pogodan za udomiteljstvo mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva („Narodne novine“, broj 48/08) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Međutim, uz opće uvjete  koje svaki prostor  za udomiteljstvo mora ispunjavati, stambeni prostor za smještaj  žrtava nasilja mora  ispunjavati i sljedeće  posebne uvjete.

Posebni uvjeti su:

1)      Stambeni prostor, u pravilu, treba imati dva izlaza,

2)      Na ulazu u objekt, u pravilu,  mora biti postavljen video nadzor,

3)      Ukoliko se sigurnost korisnika ne može osigurati video nadzorom, objekt se mora osigurati putem pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti,

4)      Ulazna vrata moraju biti posebno pojačana,

5)       Objekt mora imati osiguran cjelodnevni prilaz prijevoznim sredstvima.

 VIII.

            Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije će sukladno raspoloživim sredstvima sufinancirati prilagodbu objekata, ukoliko ne bi ispunjavao neki od uvjeta propisanih Zakonom i  Pravilnikom.

 IX.

            Prednost će imati   potencijalni udomitelji kod kojih će biti potrebno izvršiti minimum ulaganja prilagodbi udomiteljskih objekata pružanju smještaja žrtvama obiteljskog nasilja.

 X.

Javni poziv objavit će se  u tiskanim medijima s područja Koprivničko-križevačke županije kao i na web stranici Koprivničko-križevačke županije.

Prijave se podnose od 11. listopada 2010. godine.

Rok za podnošenje prijava teče do dana iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava predviđenih za smještaja žrtava obiteljskog nasilja osiguranih u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu.*

 XI.

            Potencijalni udomitelji prijavljuju se nadležnom Centru za socijalnu skrb prema mjestu svog prebivališta.

Prijave potencijalnih udomitelja s odgovarajućom dokumentacijom  predaju se preporučeno poštom na jednu od sljedećih adresa:

Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Trg Eugena Kumičića 2

48000 Koprivnica

ili

Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Ljudevita Gaja 6

48350 Đurđevac

ili

Centar za socijalnu skrb Križevci

Bana Jelačića 5

48260 Križevci

s naznakom: „ Smještaj žrtava obiteljskog nasilja“.

XII.

Pozivamo  plemenite, humane osobe koje su spremne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja da se odazovu pozivu.

POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 KLASA:    004-01/10-01/16

URBROJ:  2137/1-02/04-10-1

Koprivnica, 6. listopada 2010.

PREDSJEDNICA:  Verica Rupčić, v. r.

*U slučaju eventualnih nejasnoća obratite se  Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije ili Centru za socijalnu skrb prema mjestu svog prebivališta.