Javna rasprava na temu ”Ljudska prava i hrvatska europska perspektiva”

Na inicijativu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava prof.dr.sc. Slobodana Uzelca, a u suradnji s Uredom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija organizira javnu raspravu na temu "Ljudska prava i hrvatska europska perspektiva".

Uz potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske u javnoj raspravi će sudjelovati i predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske g. Luka Mađerić, članovi Županijske koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije, predstavnici gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije, predstavnici organizacija civilnog društva, medija i drugi.

Javna rasprava će se održati 20. rujna 2011. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici u Koprivnici (Zrinski trg 1/I.)