Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja 2010. do 31. prosinca 2010.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i na temelju članka 37. stavka 2. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/09, 12/09 i 10/10) župan Koprivničko-križevačke županije Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije podnosi

 IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

za razdoblje od 1. srpnja 2010. do 31. prosinca 2010.

 Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, zajedno sa svojim zamjenicima Darkom Sobotom i Ivanom Palom u navedenom polugodišnjem razdoblju nastavio sa smjerom aktivnosti iz prethodnog perioda. Te aktivnosti temelje se na strateškim dokumentima Koprivničko-križevačke županije, donesenim u proteklom razdoblju. Rad župana i njegovih zamjenika, odnosno izvršne vlasti Koprivničko-križevačke županije, podijeljen je prema sljedećim aktivnostima:

VIŠE…….