Izabrano vodstvo Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

Glavna točka dnevnog reda konstituirajuće sjednice Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, koja je održana u utorak 10. listopada u prostorijama Županijske uprave, odnosila se na izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva, a vodio je ju predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar.

Većinom glasova prisutnih predsjednicom je imenovana Jadranka Lakuš, a njezinim zamjenikom Željko Pintar.

Na sjednici su predstavljene i informacije o nacrtu Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, koji predstavlja unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira, a sadrži nekoliko prioritetnih područja za koja se procijenilo kako su podložna korupciji, primjerice sukob interesa, financiranje političkih stranaka, javna nabava, pravo na pristup informacijama i slično.  Također je predstavljen pregled akata Koprivničko-križevačke županije vezanih uz rad Antikorupcijskog povjerenstva, a mandat članovima traje do isteka mandata članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana