Izabran novi predsjednik Savjeta mladih Općine Sveti Petar Orehovec

Na 3. sjednici Savjeta mladih općine Sveti Petar Orehovec održanoj u utorak 9. studenog  za novog predsjednika izabran je Josip Polščak koji je ujedno i član županijskog savjeta mladih.

Na sjednici su članovi Savjeta raspravljali o budućim aktivnostima savjeta koje su vezane uz obilježavanje godine mladih proglašene od Ujedinjenih naroda. Novi predsjednik je najavio užu suradnju sa Županijskim savjetom te jače povezivanje sa članovima Savjeta mladih u Gornjoj Rijeci, Kalniku i Gradu Križevcima.