Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – OPG Stjepan Borjan

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša sa sjedištem u Koprivnici, Nemčićeva 5, na temelju članka 137., stavka 1 i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 110/07), članka 28., stavak 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj  64/08) te  čl. 7, stavka 2, točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj  64/08) objavljuje 

I N F O R M A C I J U o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš –  rekonstrukcija gospodarske građevine za uzgoj pilića kapaciteta 19.000 komada/turnusu investitora OPG Stjepan Borjan, općina Gornja Rijeka