IN MEMORIAM JOSIP FRIŠČIĆ (1949.-2016.)

Nakon duge i teške bolesti preminuo je Josip Friščić (66), nekadašnji potpredsjednik Hrvatskoga sabora, župan Koprivničko-križevačke županije i predsjednik Hrvatske seljačke stranke.

Borbu s bolešću izgubio je noćas u koprivničkoj Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek.

Josip Friščić rođen je 15. kolovoza 1949. godine u Subotici Podravskoj.

Osnovnu školu završio je u Rasinji, srednju školu u Koprivnici, a diplomirao je ekonomiju na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

U Zajednici za financiranje osnovnog školstva Općine Koprivnica zaposlio se 1971. godine. Početkom Domovinskog rata, 1991. godine, postao je član Kriznog stožera Općine Koprivnica te vodio poslove vezane za funkcioniranje društvenih djelatnosti i organiziranje prihvata i zbrinjavanja prognanika i izbjeglica. Iste godine, odlukom Vlade imenovan je predsjednikom Odbora za prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći.

Rješenjem župana Koprivničko-križevačke županije 1993. godine imenovan je za vršitelja dužnosti tajnika Sekretarijata za gospodarstvo u Koprivnici. Nakon donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi te nakon ustroja Grada Koprivnica kao jedinice lokalne samouprave, imenovan je za pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Koprivnice.

U dva mandata odlukom Županijske skupštine Koprivničko – križevačke županije izabran je za člana Županijskog poglavarstva.

Svoju političku karijeru započeo je u Hrvatskoj seljačkoj stranci 1992. godine. Od 1998. do 2002. obnašao je dužnost potpredsjednika HSS-a. Predsjednik Županijske organizacije HSS-a Koprivničko-križevačke županije postao je 2000. godine, za predsjednika HSS-a izabran je 2005. i 2008. godine, a tu funkciju prestao je obnašati 2012. godine

U više razdoblja član je stručnih timova za izradu programa razvoja općine Koprivnica i Koprivničko-križevačke županije. Poseban doprinos dao je kao nositelj programa razvoja poduzetničkih zona za obrt, malo i srednje poduzetništvo te njihovog povezivanja s velikim gospodarskim subjektima. Dugi niz godina obnašao je veći broj funkcija u društvenim, sportskim i humanitarnim organizacijama.

Nakon izbora 2001. godine izabran je za župana Koprivničko-križevačke županije. U radnim aktivnostima posebno se zalagao za unapređivanje materijalnog stanja djelatnosti društvene brige o djeci predškolske dobi i osnovnog školstva.

Mandat koprivničko-križevačkog župana obnašao je dva puta i to od 2001. te od 2005. do 2009. godine.

Za zastupnika Hrvatskog sabora izabran je 2003. i 2007. godine, a 2008. godine postaje njegovim potpredsjednikom i na toj dužnosti ostaje do 2011. godine.

Nagradu za životno djelo Koprivničko-križevačke županije primio je 2011. godine.

Bio je i veliki zaljubljenik u sport, posebno nogomet. Bio je član uprave Slavena Belupa i predsjednik Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, a svojedobno je bio i potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Desetljećima je bio društveno aktivan u Koprivničkom Ivancu u kojem je živio i značajno unaprijedio društveni život.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.

Foto izvor