Glavna skupština Skupštine europskih regija (AER)

U srijedu 12. studenoga 2008. župan Darko Koren i predsjednik Županijske skupštine Milivoj Androlić otputovati će u Finsku, Grad Tampere gdje se 13. i 14. studenoga 2008. godine održava Glavna skupština Skupštine europskih regija (AER).
Skupština europskih regija (AER) koje je i naša Županija članica, ove godine 13. i 14. studenoga 2008. godine organizira Glavnu skupštinu u Gradu Tampere, Finska.
Glavna tema skupštine je „Od migracija do integriranja – regionalna rješenja na europski izazov“, tema će biti raspravljena na posebno organiziranim raspravama – javnim tribinama te na plenarnoj sjednici.
Ove godine održavaju se i izbori za novog predsjednika AER-a koji će biti izabran između tri kandidata koji su istaknuli svoje nominacije (Johana Mikl-Leitner, Constantin Ostaficiuc, Michele Sabban – dosadašnji potpredsjednici AER-a).