Državna Uprava za zaštitu i spašavanje održala savjetovanje za predstavnike jedinica lokalne samouprave

Danas, 26. studenoga u zgradi Koprivničko-križevačke županije, predstavnici Državne Uprave za zaštitu i spašavanje (sukladno zakonskim obvezama)  predstavili su program,  “ Savjetovanje – osposobljavanje svih razina operativnih snaga za zaštitu i spašavanje“ za predstavnike jedinica lokalne samouprave, načelnike općina i gradonačelnike s područja Koprivničko-križevačke županije.

Ustav RH i Zakon o zaštiti i spašavanju propisuju da je zaštita i spašavanje od posebnog interesa za RH te da uživa njezinu osobitu skrb. Sustav zaštite i spašavanja izgrađuje se i razvija na svim razinama teritorijalnog ustroja RH. Sukladno tome za izgradnju i razvoj sustava zaštite i spašavanja odgovorna su predstavnička tijela i čelnici jedinica lokalne i područne samouprave. Izborom za čelnika jedinica lokalne samouprave preuzet je i cijeli niz obveza iz područja zaštite i spašavanja, u kontekstu planiranja i pripremanja za djelovanje u katastrofama, odnosno zapovijedanje u katastrofama. U Europi je uobičajena praksa da se ubrzo nakon izbora za novoizabrane čelnike jedinica područne i lokalne samouprave organizira odgovarajuća obuka tj. osposobljavanje, kako bi im se omogućilo da što uspješnije izvršavaju svoje zakonske obveze s ciljem očuvanja života, zdravlja, okoliša i imovine.