Drugi dio 16. sjednice Županijske skupštine

Nastavak 16. sjednice Županijske skupštine održan je u ponedjeljak, 10. listopada, u gradskoj vijećnici u Križevcima.

Raspravljalo se o imenovanju članova upravnih vijeća županijskih zdravstvenih ustanova: Doma zdravlja, Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“, Zavoda za javno zdravstvo, Županijskih ljekarni Koprivnica i Županijskih ljekarni Križevci. Predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček nakon rasprave je povukla ovu točku s dnevnog reda budući da prijedlog o imenovanju nije dala pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, koja jedina ima zakonsko pravo predlaganja članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova.

Vijećnici Kluba HDZ-a, HSS-a, i A-HSP-a nisu prisustvovali nastavku sjednice.