Donesena Županijska razvojna strategija za razdoblje 2011. – 2013.

Dvanaesta sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije održana je 4. svibnja 2011. Među brojnim točkama dnevnog reda na ovoj sjednici valja izdvojiti raspravu o donošenju Županijske razvojne strategije za razdoblje od 2011. do 2013. Župan Darko Koren je u obrazloženju dokumenta kazao da se ova strategija nastavlja na Regionalni operativni plan Koprivničko-križevačke županije, koji je donesen 2006, te da će nova strategija u budućnosti biti temelj za apliciranje na financijska sredstva fondova Europske unije. Ovaj dokument obuhvaća sve strateške odrednice razvoja Podravine i Prigorja, a u njegovoj izradi sudjelovala je radna skupina sastavljena od predstavnika ustanova i institucija, te jedinica lokalne samouprave, s područja Županije. Župan je posebno naglasio da u izradi strategije nisu sudjelovali vanjski konzultanti, te da je usklađena s državnom razvojnom strategijom.

Nositelj projekta je bila Razvojna agencija PORA, koja je ujedno i regionalni koordinator za razvojnu strategiju. Detaljniju prezentaciju Županijske razvojne strategije, kao i procesa izrade ovog važnog dokumenta, održala je ravnateljica PORE Melita Birčić.

Županijska skupština je Županijsku razvojnu strategiju jednoglasno podržala. Svima zainteresiranima dokument je dostupan na internet stranicama Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr.

Na Skupštini se također raspravljalo o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Županije, o stanju u ratarstvu i povrtlarstvu, donesena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, te su razmatrana izvješća o radu i financijskom poslovanju županijskih ustanova. Analizirano je i stanje sustava zaštite i spašavanja, imenovani su suci porotnici Općinskog suda u Koprivnici, donesena je smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, raspravljalo se o izvješću o kreditiranju studenata, itd.