Dogovorena povoljnija cijena autobusnog prijevoza za učenike srednjih škola

Budući da je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o sufinanciranju javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za razdoblje od rujna do prosinca 2012. godine, župan Darko Koren i direktor prometa poduzeća „Čazmatrans – Nova“ d.o.o. Čazma Damir Pavlović razmatrali su u ponedjeljak 3. rujna konačni model financiranja učeničkog prijevoza autobusom. Županija je naime u ranijem razdoblju u suradnji s tvrtkom Čazmatrans za učenike srednjih škola osigurala sufinanciranje 50% prijevoza, pa će im nakon Vladine odluke cijena mjesečne karte biti puno povoljnija.

Prema dogovoru svi srednjoškolci u Županiji koji na nastavu putuju Čazmatransovim autobusima od sada će za mjesečnu kartu izdvajati svega 50 kuna. Ova cijena vrijedit će neovisno o mjestu stanovanja učenika, budući da se identičnom cijenom mjesečne karte učenicima iz svih dijelova Županije želi omogućiti jednaka dostupnost srednjoškolskom školovanju. Očekuje se da bi u prijevoz učenika autobusom prema ovom modelu moglo biti uključeno više od 1.500 učenika.

Navedeni model financiranja vrijedi sve dok se prijevoz učenika sufinancira zajednički iz županijskog i državnog proračuna. U tijeku je i pregovarački postupak s Hrvatskim željeznicama kako bi se ugovorio model financiranja prijevoza srednjoškolaca vlakom.