Dogovor o dogradnji Područne škole u Sigecu

Zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu znanost i šport Mladen Antolić sastali su se u četvrtak 12. siječnja s načelnikom Općine Peteranec Ivanom Pakasinom i ravnateljem OŠ „Fran Koncelak“ Drnje Ivanom Pikivačom.
Tema sastanka bilo je utvrđivanje dinamike realizacije investicije dogradnje zgrade Područne škole u Sigecu. Dogovorene su obveze plaćanja vodnog doprinosa, dokupa snage električne energije te omjer financiranja dogradnje vrtića i zgrade područne škole. Također je utvrđen režim korištenja i upravljanja nad dijelom zajedničkih unutarnjih i vanjskih prostora objekta.