Članovi Županijske skupštine na tematskoj sjednici većinom glasova podržali projekt RCGO Piškornica

Članovi Skupštine donijeli su sa 23 glasa za i jednim suzdržanim i dva zaključka kojima se podržava projekt RCGO Piškornica koji obuhvaća četiri županije te predlaže da se u sanaciji odlagališta koriste europska sredstva i sredstva državnog proračuna.

U sportskoj dvorani Srednje škole Koprivnica jučer je, uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka, održana izvanredna 25. sjednica Županijske skupštine na kojoj je glavna tema bila realizacija projekta RCGO Piškornica. Sjednica je sazvana nakon što je prijedlog za sazivanje uputilo 14 članova Županijske skupštine od kojih dio nije prisustvovao sjednici, a ukupno je sudjelovao 31 član Skupštine. Na sjednici koju je vodio predsjednik Skupštine Željko Pintar, članovi su raspravljali po dvije točke dnevnog reda,  a uvodno izlaganje o projektu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ d.o.o. imao je direktor Mladen Ružman koji je podsjetio kako je riječ o strateškom projektu vrijednom 448 milijuna kuna te kako su sredstva za financiranje dobivena nakon što je 2018. godine odobrena Studija izvedivosti od strane EU i JASPERS konzultanata, a koja definira da će RCGO Piškornica zbrinjavati otpad s područja četiri županije.

Takav projekt, ponovio je Ružman, za koji su izdana lokacijska i okolišna dozvola te je provedena analiza troškova i koristi koja obuhvaća četiri županije, dobio je i odobrenje za financiranje, a do sad su na temelju potpisanog ugovora u listopadu, povučena sredstva u ukupnom iznosu od 315 tisuća kuna za realizaciju projekta. Ružman je podsjetio kako su centri za gospodarenje otpadom dio sustava koji je definiran Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te pravilnicima i direktivama  Europskoga parlamenta koje je Hrvatska implementirala ulaskom u Europsku uniju. U svojem izlaganju osvrnuo se i na mjere zaštite okoliša, dok je voditelj poslova razvoja i upravljanja projektom Nikola Martinaga predstavio primjenu tehnologija i procese  mehaničko – biološke obrade otpada.

Izlaganje o poslovanju i upravljanju Piškornicom-sanacijskim odlagalištem d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada održao je direktor Marijan Blažok koji je detaljno pojasnio što je sve tvrtka poduzela po pitanju utjecaja na okoliš s naglaskom na praćenje stanja okoliša, podzemnih voda i potoka Gliboki. Kako je kazao, temeljem provedenog praćenja, propisanog Okolišnom dozvolom, u 2020. godini nije zabilježen negativni utjecaj na stanje okoliša odlagališta otpada Piškornica te dodao kako je 13 inspekcijskih nadzora utvrdilo da tvrtka u potpunosti upravlja odlagalištem u skladu sa zakonskim propisima i izdanim dozvolama te da nisu imali bilo kakve primjedbe na rad, upravljanje i stanje na odlagalištu i okolišu.

Članovima Skupštine na kraju rasprave se obratio i župan Darko Koren, ujedno i predsjednik Skupština društva tvrtke Piškornica koji je članovima zahvalio na konstruktivnoj i korektnoj raspravi o temi koja je, kako je kazao, često bila predmetom špekulacija i političkih nadmetanja.„Obrazloženja koja su nam predstavili direktori Ružman i Blažok su bila vrlo detaljna i jasna te su, uvjeren sam, odagnala sve špekulacije i potvrdila kako je riječ o projektu koji je dobio europsku potvrdu te obuhvaća četiri županije“, kazao je župan te zahvalio svim članovima koji su svojim sudjelovanjem u radu Skupštine, u mandatu koji uskoro završava, doprinijeli razvoju društva i demokracije na području Koprivničko-križevačke županije.

Članovi Skupštine na kraju sjednice donijeli su i dva zaključka kojim se projektu RCGO Piškornica koji uključuje četiri županije osnivača (Koprivničko- križevačku, Varaždinsku, Međimursku i Krapinsko-zagorsku županiju) i Općinu Koprivnički Ivanec daje podrška te se od nadležnog ministarstva traži očitovanje o odluci Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017-2020 u kojem se spominje promjena obuhvata zahvata te se predlaže trgovačkim društvima RCGO Piškornica i Piškornica sanacijsko odlagalište da u sanaciji odlagališta koriste europska sredstva i sredstva državnog proračuna.  Zaključke su podržala 23 prisutna člana Skupštine uz jedan suzdržan glas.

 

Služba ureda župana