Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije održalo redovnu sjednicu

Na sjednici Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije predstavili su se novi članovi i to Zvonimir Markač, predstavnik novinara te Zlatko Friščić, predstavnik sindikata i Verica Rupčić, predstavnica predstavničke većine u Županijskoj skupštini naše Županije koja je ujedno vodila sjednicu kao zamjenica predsjednika Povjerenstva.

Osim upoznavanja s novim članovima, na dnevnom redu sjednice bila je analiza dosadašnjeg izvršenja Akcijskog plana suzbijanja korupcije koji je donijela Županijska skupština na sjednici održanoj 5. svibnja 2015. godine.

Na sjednici su analizirana pojedina prioritetna područja sadržana u Akcijskom planu, a koja se prije svega odnose na: obnašanje dužnosti nositelja političkih dužnosti, sukob interesa u obnašanju javnih dužnosti, financiranje političkih stranaka, pravo na pristup informacijama, postupanje službenika i namještenika u upravnim tijelima, javna nabava, zakonitost korištenja proračunskih sredstava, zdravstvo i socijalna skrb, obrazovanje, znanost, sport, kultura i civilno društvo, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivreda, javna svijest o štetnosti korupcije i ispitivanje javnog mijenja o korupciji. Osim toga, pročelnica Marina Horvat Pavlic upoznala je članove i članice Povjerenstva s nizom aktivnosti koje su poduzete u svrhu praćenje i suzbijanje korupcije na cijelom području Koprivničko-križevačke županije s ciljem poticanja odgovornosti u obavljanju javnih dužnosti, otvorenost vlasti i odlučivanja te sprječavanja korupcije. Svako od spomenutih prioritetnih područja definira mjere za provođenje pojedinog prioritetnog područja, nositelje mjera, kao i rokove u kojima su nositelji obvezni provesti iste. U konačnici su definirani pokazatelji za svaku pojedinu mjeru te će se na taj način moći specifično vrednovati poduzete aktivnosti i mjere provođene unutar pojedinog prioritetnog područja.

U završnom dijelu sjednice dogovorene su aktivnosti Povjerenstva s kojima se planira započeti u rujnu, a koji se odnose na daljnje izvršenje Akcijskog plana kao i obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Služba ureda župana