8. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09, 10/10. i 7/11) a u skladu sa člankom 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09) Župan Darko Koren sazvao je 8. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije za dan

 22. prosinca 2011. godine (četvrtak) u 13,00 sati

 

            Sastanak će se održati u  Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba 28/I.

 D N E V N I     R E D:

  1. Prezentacija ustroja Centra za socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije,
  2. Prezentacija trećeg javnog poziva za IPA Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska,
  3. Informacija o provođenju projekta Mala sportska škola,
  4. R a z n o .-