71. sjednica Županijskog poglavarstva

Župan Darko Koren sazvao je 71. sjednicu Županijskog poglavarstva za 25. ožujka 2009. godine (srijeda) u 8.00 sati. Sjednica će se održati u sjedištu Županije u Koprivnici, Nemčićeva 5, soba broj 28/I.