70. sjednica Županijskog poglavarstva

Danas je održana 70. sjednica Županijskog poglavarstva. Na početku sjednice prihvaćen je dnevni red iz kojega je skinuta 11. točka.

Poglavarstvenici su razmatrali Izvješće o radu i financijskom poslovanju "PORA"-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja za 2008. godinu i utvrdili prijedlog Zaključka.

Razmotrili su i Informaciju o suradnji s prijateljskim europskim regijama te korištenju sredstava predpristupnih fondova na području Koprivničko-križevačke županije, te  utvrdili prijedlog Zaključka.

Utvrdili su prijedlog Odluke o mjerama koje se u šumama šumoposjednika moraju poduzimati radi zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji, te za provođenje šumskog reda.

Utvrdili su prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.

Razmotrili Informaciju o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije 2008. godine i utvrdili prijedlog Zaključka.

Razmotrili Informaciju o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2008. godini i utvrdili prijedlog Zaključka.

Poglavarstvenici su jednoglasno utvrdili i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o nabavi kombi vozila Gimnaziji "Fran Galović" Koprivnica.

Na sjednici je usvojen Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije.

Razmatran je Izvještaj o radu Županijskog savjeta za europske integracije Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, te donijeti Zaključak.

Poglavarstvo je donijelo Zaključak o  rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, Opremanje udruge umirovljenika Đurđevac i Križevci, Kapitalna donacija neprofitnim organizacijama,  Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Koprivničko-križevačke županije u 2009. godini, te Zaključak o visini i načinu odobravanja pomoći za ogrjev u 2009. godini.

Na sjednici Županijskog poglavarstva imenovan je pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, gospodin Denis Maksić.