68. sjednica Županijskog poglavarstva

Danas je održana 68. sjednica Županijskog poglavarstva sa slijedećim dnevnim redom:

D N E V N I   R E D:

1.  Utvrđivanje prijedloga Statutarne odluke o dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije,

2.  Utvrđivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije,

3.  Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,

4.  Razmatranje Informacije o elementarnim nepogodama tijekom 2008. godine na području Koprivničko-križevačke županije, s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

5.  Razmatranje Informacije o stanju u stočarstvu s osvrtnom na provedbu nacionalnih programa razvoja govedarske i svinjogojske proizvodnje na području Koprivničko-križevačke županije u 2007., s utvrđivanjem prijedloga Zaključka,

6.  Donošenje Plana rada Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za 2009. godinu,

7.  Donošenje Zaključka o kriterijima i mjerilima za financiranje županijskih učeničkih natjecanja i smotri te nagrađivanju učenika i mentora u 2009. godini,

8.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti županu Koprivničko-križevačke županije za namjeravano zaključenje Ugovora o izradi fotomonografije Koprivničko-križevačke županije,

9.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o provođenju Programa pomoć u kući starijim osobama u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2009. godine,

10. Razmatranje Izvješća o stanju zaštićene graditeljske baštine na području Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, s donošenjem Zaključka,

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za nabavu osobnog vozila za potrebe Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije iz prihoda ostvarenih od vlastite djelatnosti,

12. Donošenje Odluke o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu plaće županu i zamjenicima župana Koprivničko-križevačke županije,

14. Donošenje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam,

15. Donošenje Zaključka o otpisu dugovanja poreza na cestovna motorna vozila i poreza na nasljedstva i darove,

16. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, Proračunska zaliha – račun 3851, za prosinac 2008.,

17. Donošenje Zaključka o objavi Javnog poziva vlasnicima zemljišta koje je obuhvaćeno lovištima u Koprivničko – križevačkoj županiji,

18. R a z n o .