67. sjednica Županijskog poglavarstva

U ponedjeljak 22. prosinca prije početka 24. sjednice Županijske skupštine u zgradi Grada Koprivnice održana je poslijednja ovogodišnja sjednica Županijskog poglavarstva.

Poglavarstvenici su donijeli: Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnog gradiva Koprivničko-križevačke županije, Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko – križevačke županije za 2008 godinu, Razdjel 001 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, Glava 00101 – Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, A 1000005 – Izvanredni i nepredviđeni rashodi, račun 3851 – Proračunska zaliha za dodjelu socijalne potpore mnogočlanim obiteljima s područja Koprivničko-križevačke županije, Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko – križevačke županije za 2008. godinu, Razdjel 005 – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti,. Glava 00502 – Gospodarstvo, Aktivnost A 100022 – Županijski obrtnički sajam u Križevcima – Poticanje razvoja gospodarstva, Račun 3811 – Tekuće donacije u novcu – Županijski obrtnički sajam u Križevcima, Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko – križevačke županije za 2008. godinu, Razdjel 005 – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, K 100013 – izgradnja komunalne infrastrukture, Račun 3632 Kapitalne pomoći – Komunalna infrastruktura, Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko – križevačke županije za 2008. godinu, za poslovne zone u izgradnji, Razdjel V – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, K-1000010 – poduzetničke zone, Račun 3632 – Kapitalne pomoći unutar države – poduzetničke zone, Zaključak o raspodjeli sredstava za unapređenje lovnog gospodarstva, Zaključak o preuzimanju otplate studentskih kredita i Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije za 2008.