60. sjednica Županijskog poglavarstva

24. rujna 2008. održana je 60. sjednica Županijskog poglavarstva. Poglavarstvo Koprivničko-križevačke županije raspravljalo je o zahtjevima mještana za izdvajanje njihovih naselja iz sastava svoje u susjednu lokalnu samoupravu. Gradu Koprivnici žele se priključiti rasinjsko naselje Subotica Podravska, Glogovac iz Općine Koprivnički Bregi i Kamenica iz Sokolovca, a u sastav Općine Kalnik žele ući stanovnici Hižanovca i Dedine iz susjednog Svetog Petra Orehovca. Iako su županijski poglavarstvenici svjesni da su samo jedna stepenica, i to formalna, na putu prekrajanja gradskih i općinskih međa, jednako znaju i da moraju imati kriterij koji će pri tom vrijediti za sve, da bi zahtjev otišao Županijskoj skupštini i kasnije u Sabor, o njemu mora postojati dogovor svih zainteresiranih (zahtjev stanovnika, žitelja određenog prostora za izdvajanjem, suglasnost jedinice lokalne samouprave kojoj žele oni pristupiti i suglasnost jedinice lokalne samouprave iz koje žele istupiti).
Konsenzus sve tri strane postignut je jedino u slučaju Subotice Podravske, s čijim traženjem izdvajanja su se suglasili Općinsko vijeće Rasinje i koprivničko Gradsko vijeće, dok kod ostalih zahtjeva nedostaje slaganje općina iz kojih naselja žele istupiti. U tim sredinama predstoji novi krug razgovora.

Poglavarstvo je utvrdilo prijedlog Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću “GEOPODRAVINA” d.o.o., koje će se baviti svim poslovima potrebnim da geotermalni potencijali na području općine Legrad budu iskorišteni kako je to predviđeno stručnom studijom iz svibnja 2005. godine. Osim Županije, dugo dogovaranom i usuglašavanom Društvenom ugovoru kao osnivači buduće tvrtke pristupaju Hrvatska elektroprivreda, INA, Podravka, Hrvatski fond za privatizaciju i Općina Legrad. Svaki od šest partnera u poduzeće ‘Geopodravina’ unosi temeljni kapital od 200.000 kuna, a odluku Poglavarstva o pristupanju Društvenom ugovoru o osnivanju ‘Geopodravine’ na prvoj idućoj sjednici trebala bi potvrditi županijska Skupština.

Utvrđeni su i  prijedlozi Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji i Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji. Doneseni su Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o provođenju Programa pomoći u kući starijim osobama u razdoblju 1. 11.-31. 12- 2008. godine,  Zaključak o povjeravanju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem, Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Zaključak o povjeravanju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem, Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i Zaključka o proglašenju “Đurđevačke vinske ceste” na području Koprivničko-križevačke županije.

Poglavarstvenici su potvrdili Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije, te donijeli Rješenje o dopuni Rješenja o osnivanju Povjerenstva “Koprivničko-križevačka županija – zdrava županija” i Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za unapređenje zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji.